Tillsammans gjorde vi skillnad – smakerna räddades!

Den 21:a juni 2022 fick smakförbudet avslag i Regeringen av M, SD, C, KD och L. Smakerna i e-vätska och e-cigaretter räddades tack vare er som engagerat er! S, V och MP röstade för ett smakförbud.

Engagera dig – detta kan du göra

Vi har tagit fram verktyg för att du som e-cigarettanvändare och är över 18 år snabbt ska kunna göra din röst hörd. Vi kommer under tidens gång att lägga till fler verktyg för att du enkelt ska kunna engagera dig.

Uppdatering 2022-06-21: Smakförbudet gick ej igenom i riksdagen – tack till alla tusentals personer som engagerat sig! Verktygen är nu avstängda.

Smakförbudet

Den 21:a juni beslutar socialutskottet hur de ställer sig till regeringens förslag om att förbjuda smaker i e-vätska och e-cigaretter. Regeringens förslag innebär att alla smaksättningar, förutom de som ger en tydlig “doft och smak av tobak”, blir förbjudna att sälja i Sverige. Förbudet ska gälla e-vätska som innehåller nikotin OCH nikotinfria e-juicer. Anledningen är att politiker inte vill att varken ungdomar, eller vuxna, lockas att testa e-cigaretter.

Över 90 procent av alla e-juicer och e-cigaretter som säljs i Sverige smakar annat än “tobak”. Det kommer alltså att bli väldigt svårt att få tag på laglig e-vätska i Sverige. Det är ytterst oklart om det ens kommer att gå att köpa kontrollerade essenser eller koncentrat, det vill säga för de som vill göra egen e-juice. Räkna med att dessa försvinner samtidigt som smakerna i e-juicen.

Du behöver kontakta våra politiker för att ge din syn på det här!

Läs hela lagförslaget:
Hårdare regler för nya nikotinprodukter Prop. 2021/22:200

95% färre hälsorisker jämfört med cigaretter

Hälsoriskerna med e-cigaretter är sannolikt få. Enligt världens största forskningsinsats som löpande bedömer risker med e-cigaretter, utgiven av Brittiska folkhälsomyndigheten, innebär vejpning sannolikt mindre än 5 procent av riskerna jämfört med rökning. [1] Riskerna för kringmiljön är försumbar och chanserna att sluta röka med hjälp av e-cigaretter är dubbelt så höga jämfört med dagens nikotinläkemedel. [2]

Smak viktigt för rökavvänjning

Liksom andra verktyg för att sluta röka är smaksättningar en viktig del i e-cigaretter. Enligt studier i Storbritannien börjar de flesta rökare med att testa en tobakssmak i sina e-cigaretter. Men de som håller sig rökfria under längre perioder anger att det är andra smaksättningar, som frukt, bakverk och godis, som fungerar bäst i längden. Slutsatsen är alltså att det är variation som är nyckeln till rökfrihet, enligt vejparna själva. [3]

Ungdomar & e-cigaretter

Ungdomar som testar e-cigaretter börjar varken röka eller vejpa regelbundet. Enligt en omfattande studie från Storbritannien har andelen rökare bland ungdomar eller unga vuxna varken ökat eller minskat, trots att allt fler unga testar e-cigaretter under tonåren. Däremot minskar rökningen i snabbare takt sedan e-cigaretter blev populära i Storbritannien. Detta beror främst på fler sluta-röka-försök och att e-cigaretter faktiskt ersätter rökningen bland många rökare. [4]

Smakförbud i USA ökade antalet rökande ungdomar

I USA, där e-cigaretter varit i princip oreglerade, har andelen rökare bland unga amerikaner minskat till den lägsta nivån någonsin. Andelen som använder e-cigaretter har gått upp och ner beroende på olika trender men har även den minskat drastiskt de senaste åren. I en studie som fokuserade på ett lokalt smakförbud i ett skoldistrikt i San Francisco visade det sig att rökningen bland ungdomar ökade när det blev omöjligt att köpa e-cigaretter med andra smaker än tobak. Ökningen syntes tydligt i jämförelse med andra distrikt som inte införde smakförbud - där fortsatte andelen rökande ungdomar att minska i samma takt som tidigare. [5] Smakförbud kan alltså få andra effekter än politiker räknar med.

Sveriges strategi kring skademinimering hotas

Sveriges riksdag vill se skademinimering som en del av strategin att minska skadorna av cigarettrökningen i Sverige. Regeringen har gått med på att utreda olika risker med nikotinprodukter i förhållande till varandra men jämfört med rökning i synnerhet. Denna utredning ska vara klar 2023. Ett förbud mot smaker i e-cigaretter skulle innebära att ett potentiellt verktyg för skademinimering försvinner. Uppmana de politiker som tvingade regeringen att tillsätta utredningen att även rösta nej till ett smakförbud - åtminstone tills utredningen har sagt sitt. Dessa partier är: M, SD, C och KD. [6]

Tobakssmaker – inte riktigt vad det låter som

Som de flesta som vejpar vet innehåller e-vätska ingen tobak. Basvätskorna glycerin och propylenglykol (men även nikotinet) är i det närmaste smaklösa. Glycerinet är förvisso lite sött, men att tillsätta smakämnen är en förutsättning för att e-cigaretter ska vara intressanta för rökare. Tobakssmak är inte en naturlig smak - det är en bred variation av smakämnen som tagits fram för att ge vissa användare en önskad upplevelse, precis som vilken annan smaksättning som helst. Det smakar inte som “en cigarett” utan mer som “te gjord på tobaksblad och rökarom”. Att ge en e-vätska “en doft och smak av tobak” är inte detsamma som att ge e-juicen en “naturlig” smak - det är precis tvärt om.

Skulle vi tvinga alkoholister att svälja ner antabus med en dryck som smakar whiskey? Nej, självklart inte. Varför är det då ok att tvinga rökare använda tobakssmaker för att bli rökfria?

Stefan Mathisson, chefredaktör Vejpkollen.se

Svar på vanliga frågor

Vad betyder smakförbudet?

Men jag hur ska jag få tag e-vätskan jag behöver?

Men de förbjuder väl cigaretter också?

Men rökare vill väl att det ska smaka tobak?

Men jag gillar ju tobakssmaker - det här berör väl inte mig?

Men det betyder ju att rökningen ökar?

Men vi vill väl inte att ungdomar ska varken röka eller vejpa?

Men det är ju dyrt att köpa e-vätska - det är väl skatt på nikotinet?

Men kan jag väl blanda min egen e-vätska?

Jag vill inte att det här händer - vad kan jag göra?

Slutresultat i Riksdagen

Regeringens omröstning den 21:a juni 2022 resulterade i ett avslag för smakförbudet – våra smaker räddades! Ett extra starkt tack går till Moderaterna och Sverigedemokraterna som varit tydliga från start med att de varit emot ett smakförbud. Vi tackar även Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som till slut också valde att inte rösta för ett smakförbud

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ville få igenom smakförbudet, men fick inte nog med mandat vid röstningen.

Senast uppdaterat: 2022-06-21

Slutresultat 2022-06-21

NEJ TILL SMAKFÖRBUD!
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Ja för smakförbud

Läs följdmotion

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Ja för smakförbud

Följdmotion saknas

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Ja för smakförbud

Följdmotion saknas

Centerpartiet

Centerpartiet

Nej till smakförbud

Läs följdmotion

Liberalerna

Liberalerna

Nej till smakförbud

Läs följdmotion

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Nej till smakförbud

Följdmotion saknas

Moderaterna

Moderaterna

Nej till smakförbud

Läs följdmotion

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Nej till smakförbud

Läs följdmotion

Berörda politiker att kontakta

Här kan du komma i direktkontakt med några av de politiker som är berörda av lagförslaget, samt har viktigt inflytande över partiets slutgiltiga röster i frågan. Vill du maila eller skicka brev kan du antingen använda våra verktyg ovanför, eller kontakta dem personligen.

Gällande postadresser: Samtliga politiker har samma postadress. Märk brevet med politikerns namn följt av adressen "Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm". Exempel:

Karin Rågsjö
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
#smaklöst